top of page

Kinderen en Kinesiologie

Voor kinderen die:

  • snel moe zijn

  • snel boos zijn

  • verdrietig zijn

  • moeite met leren hebben

  • angstig zijn

  • pijn hebben

  • onverklaarbaar gedrag vertonen

Leer zelf kinderen te begeleiden met kinesiologie

Voor de ouder, leerkracht of RT-er

Je hebt met 2 cursussen een effectief tool in handen om op maat een kind te helpen verbetering te krijgen in het leerproces

Leerproblemen

Veel kinderen (en volwassenen) worstelen met leer- en concentratieproblemen. Op school lukt het lezen en/of rekenen gewoonweg niet. Of schrijven is een opgave op zich. Vroeger noemde men dat 'Woordblind', nu noemen we het dyslexie of dyscalculie.

 

Het zegt niets over de intelligentie van je kind, maar hij of zij kan zich wel dom voelen. Steeds meer het idee krijgen dat ze het tóch niet kunnen, en soms ook op andere vlakken in de knoop komen.

 

Ze kunnen b.v. niet gemakkelijk uit hun woorden komen of hebben faalangst, zijn snel moe, kwaad of emotioneel, voelen zich vaak ziek of trekken zich terug. En zo zijn er vast meer verschijnselen die je als ouder herkent, die terug te leiden zijn naar hoe je kind het doet op school.

Kind met huiswerk
Verdrietig kind

Leefproblemen

Ook andere gebeurtenissen of situaties kunnen invloed hebben op je kind. Een scheiding, ziekte of sterfgeval in het gezin of directe omgeving zijn duidelijk aanwijsbare redenen. Maar het kan ook minder duidelijk zijn wat maakt dat je kind niet goed in zijn/haar vel zit. Het kan iets zijn wat al langer geleden is gebeurt wat nu een stoorzender wordt. Vaak weet het kind niet over te brengen wat er aan de hand is. Met kinesiologie kunnen we naar de oorsprong van de stress en ook de oplossing hiervoor.

Wat kan je kind dan met kinesiologie?


In de eerste sessie zoeken we uit wat voor leertype je kind is door helder te krijgen hoe de informatie binnenkomt en hoe het verwerkt wordt. Dit geeft een goed beeld van hoe je kind omgaat met alle informatie, ook buiten school, en dus waar de stress zit. Dan wordt gekeken waar er een blokkade in de informatiestroom zit.
 

Bij leerproblemen gaan we de leerblokkades ‘resetten’ met kleine oefeningen. Geen schoolse maar fysieke oefeningen die door kinderen als fijn worden ervaren omdat ze direct resultaat zien of voelen. Soms krijgen ze oefeningen mee voor thuis en/of op school*. Bij een vervolgsessie wordt gekeken of er nog meer stress op te lossen is.

 

Bij leefproblemen gaan we iets anders te werk. We gaan wel eerst de informatiestroom uitzoeken voor het totaalbeeld, en daar de eventuele blokkades resetten maar in een vervolgsessie gaan we te werk zoals dat bij volwassenen ook gaat,
zie Technieken Kinesiologie en Trance Healing.

 

Vaak is er met 2 tot 3 sessies al heel wat bereikt.

* Indien gewenst kan van de behandeling gericht op leerproblemen een verslag gemaakt worden voor de leerkracht.

Hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd.

bottom of page